Skyriuje talpinamos nuorodos į Utenos apskrities rajonų, miestų bei kaimų svetaines.
Dėmesio! Šioje kategorijoje priimamos tos svetainės, kurios yra lietuvių kalba arba bent jau turi lietuvišką versiją.
Svetaines tik rusų kalba prašom siūlyti į rusiškąją katalogo dalį, kategoriją World/Russian/Страны и регионы/Европа/Литва.
Dėmesio! Šioje kategorijoje priimamos tos svetainės, kurios yra lietuvių kalba arba bent jau turi lietuvišką versiją.
Svetaines tik rusų kalba prašom siūlyti į rusiškąją katalogo dalį, kategoriją World/Russian/Страны и регионы/Европа/Литва.