Skyriuje talpinamos nuorodos į Šiaulių apskrities rajonų, miestų bei kaimų svetaines.