Skyriuje talpinamos nuorodos į inteneto svetaines, skirtas Lietuvos apskritims, rajonams, miestams bei kaimams.
Šioje kategorijoje talpinamos svetainės, kurios aktualios visos Vilniaus apskrities gyventojams. Jeigu jūsų svetainė yra apie kurį nors miestą ar rajoną, ją talpinkite į atitinkamą subkategoriją.
Skyriuje talpinamos nuorodos į svetaines, akirtas Šveicarijai.