Svetainės lietuvių kalba apie Ilinojaus (Illinois) valstiją, Ilinojaus lietuvių svetainės. Ilinojaus valstijoje mieste Čikagoje yra didžiausia lietuvių bendruomenė visose JAV.