Į šią kategoriją įtraukiami tik aktyvūs forumai. Naujai sukurti forumai turi iš pradžių pritraukti aktyviai ir prasmingai diskutuojančių dalyvių, ir tik tada siūlytis į šią kategoriją.

Ši kategorija skirta bendro pobūdžio forumams (kuriuose diskutuojama įvairiomis temomis). Forumai, skirti konkrečiai temai, įtraukiami atitinkamoje tos temos kategorijoje.

Forumai, kurie yra sudėtinė jau įtrauktos į katalogą svetainės dalis, atskirai neįtraukiami.

Forumai (angliškai Message boards arba discussion forums) - tai tokia bendravimo internetu priemonė, per kurią žmonės specialioje svetainėje rašo savo pranešimus jiems tinkamu metu. Šie pranešimai chronologine tvarka ir pagal temą rodomi toje svetainėje.
Į šią kategoriją įtraukiami tik aktyvūs forumai. Naujai sukurti forumai turi iš pradžių pritraukti aktyviai ir prasmingai diskutuojančių dalyvių, ir tik tada siūlytis į šią kategoriją.

Ši kategorija skirta bendro pobūdžio forumams (kuriuose diskutuojama įvairiomis temomis). Forumai, skirti konkrečiai temai, įtraukiami atitinkamoje tos temos kategorijoje.

Forumai, kurie yra sudėtinė jau įtrauktos į katalogą svetainės dalis, atskirai neįtraukiami.

Usenet (arba kitaip „Naujienų grupės“, angliškai Newsgroups) - pasaulinė paskirstytųjų diskusijų sistema, atsiradusi 1979 metais gyvuojanti iki šiol. Prieigai prie naujienų grupių reikia skaitymo programos (dabar dauguma el.pašto programų turi šią funkciją) ir prisijungti prie NNTP serverio. Daugelis interneto priegos teikėjų suteikia prieigą ir prie naujienų grupių serverio.