Televizijos transliacijos, gali būti ir duomenų perdavimas kabeliniais tinklais.
Kabelin? televizija, daniausiai ir internetas.
Televizijos transliacijos, gali b?ti ir duomen? perdavimas kabeliniais tinklais.