Lūdzu ievietot resursus, kas saistīti ar tradicionālajām enerģētikas nozarēm, kā arī tādus kas izstrādā alternatīvos enerģijas resursus, nodarbojas ar piesārņojuma ierobežošanu un atkritumu pārstrādi.
Lūdzu ievietot resursus, kas piedāvā online sludinājumu servisu. Individuālus sludinājumus vai vienu produktu pārdodošus resursus lūdzu šeit neiekļaut.
Lūdzu ievietot Ziemeļamerikas resursus latviešu valodā.
Ja jūsu lapa pārsvarā satur informāciju, kas apraksta jūsu pakalpojumus un dominē pār vispārējo informāciju, tad jūsu lapa ir jāizvieto šeit. Ja jūsu lapa aptver pārsvarā publiskai auditorijai domātu informāciju, tad ieteicams izmantot kategoriju ''veselība''

more information (editors only)