DMOZ - Ачык Каталог Долбоорунун кыргыз тилиндеги веб-сайттар категориясы.
Интернетте кыргыз тилинде тузулгон веб-сайттардын тизмегин бул категорияга топтосок. Билген кыргызча сайттарды бул жерге жазсаныздар!
Эл аралык бизнес же ишкердик жөнүндө кыргыз тилиндеги веб-сайттар категориясы.
Эл аралык жаңылыктар боюнча кыргызча веб-сайттар категориясы.
Кыргызча илимий веб-сайттар категориясы.
Искусство тармагы боюнча кыргызча веб-сайттар категориясы.
Компьютер жана интернет жөнүндө кыргызча веб-сайттар категориясы.
Кыргызча коомдук веб-сайттар же коом веб-сайттары категориясы.
Кыргыз дилиндеги көңүл ачуу веб-сайттары категориясы.
Кыргызча ойун веб-сайтлары жана ойун жөнүндө веб-сайттар категориясы.
Кыргыз тилдүү региондук сайттар категориясы.
Кыргыз тилдүү референция (рекомендация берилген баа) сайттары категориясы.
Саламаттык сактоо жана медицина тармагы боюнча кыргызча малымат берген веб-сайттар категориясы.
Кыргыз тилиндеги интернет-дүкөн сайттары категориясы.
Кыргыз тилдүү спорт сайттары учун категория.
Үй иштери жөнүндө кыргызча веб-сайттар категориясы.