Partî û Rexistinên Kurdan, rewşa sîyasîya gelê Kurd.
Di vê kategoriyê de partî û hizbên siyasî yên ku malperên wan bi kurdî ne cî digrin.