Kategoriya derbarê Îslamê de. Di vê kategoriyê de her weha grêdankên derbarê curbecur mezhebên Islamê cî digrin.