Kategoriya derbarê Îslamê de. Di vê kategoriyê de her weha grêdankên derbarê curbecur mezhebên Islamê cî digrin.
Grêdankên vê kategoriyê derbarê ola Xiristiyantiyê de ne. Herweha malperên li ser mezhebên Xiristiyantiyê û navên din wekî filehî, mesîhî, suryanî, keldanî û ermenî di vira de cî digrin.