Open Directory Project - Kaszëbskô wersëjô >

Kaszëbsczi dzél, nôwikszé òtemkłé ùdbë ( Open Directory ) w Internecé, usôdzôné przez kòl 65 000 redaktoròw w wielu jãzëkach, je kataloga internetowich starn blòs w jãzëku kaszëbsczim, niezanôleżno òd tegò czim òne sa zajimują.


Prosëmë dodôwac tuwò blós starnë w jãzëkù kaszëbsczim.
Zestôwk starn ò Kaszëbach w jãzëkach: anielsczim, miemiecczim ë pòlsczim najdzeta w uniższich dzélach ODP:

Please submit here sites in Cassubian (Kashubian) only.
Sites about Cassubian region in English, German or Polish, should be added to:

Prosimy o wpisywanie tutaj stron tylko w języku kaszubskim.
Strony o Kaszubach po angielsku, niemiecku i polsku mozna dodawać do poniższych kategorii: Bitte melden Sie hier nur kaschubischsprachige Seiten an.
Seiten über die Kaschubei in den : polnischen, deutschen und englischen Sprachen finden Sie unter:

World: Polska: Społeczeństwo: Grupy Etniczne: Kaszubi
World: Polska: Regionalne: Pomorze-Kaszuby
World: Deutsch: Regional: Europa: Polen: Ostpommern
Regional: Europe: Poland: Voivodships: Pomorze

Na kategòrëjô, jakno ë pòdkategòrëjë sã namienionë blós dlô starn w jãzëkù kaszëbsczim, niezanôléżno òd tegò czim òne sã zajimùją.

Starnë namienionë dlô dozdrzałich brëkòwników, zamikającë sã w definicjëji radzëszka partu Adult/ mùszi sã dodôwac blós w parce /Adult/World.

Starnë namienionë dlô młodzëznë do lat 18-tu mùszi sã dodôwac blós w parceKids_and_Teens/International.

Prosëmë zgłosëwac starnë do pasownich kategòrëji jãzëkòwich . Dzãkùjëmë

Kùltura ë kùńszt, jakno: lëteratura, mùzyka, galerëje, fotografijô, malëtwa, mùzeja....
Proseme dodôwac blós starne po kaszëbsku. Starne o Kaszëbach w gôdkach: anielsczi, miemiecczi ë polsczi moze sa dodôwac do unizszjich kategorëji:

Please submit here sites in Cassubian(Kashubian) only. Sites about Cassubian region in English, German or Polish, should be added to:

Prosimy w dodawanie tutaj tylko stron po kaszubsku. Strony o Kaszubach po angielsku, niemiecku i polsku można dodawać do poniższych kategorii:

Regional: Europe: Poland: Voivodships: Pomorze World: Deutsch: Regional: Europa: Polen: Ostpommern World: Polska: Regionalne: Pomorze

Proseme dodôwac blós starne po kaszëbsku. Starne o Kaszëbach w gôdkach: anielsczi, miemiecczi ë polsczi moze sa dodôwac do unizszjich kategorëjach: Please submit here sites in Cassubian(Kashubian) only. Sites about Cassubian region in English, German or Polish, should be added to: Prosimy w dodawanie tutaj tylko stron po kaszubsku. Strony o Kaszubach po angielsku, niemiecku i polsku można dodawać do poniższych kategorii: Regional: Europe: Poland: Voivodships: Pomorze World: Deutsch: Regional: Europa: Polen: Ostpommern World: Polska: Regionalne: Pomorze
Proseme dodôwac blós starne po kaszëbsku. Starne o Kaszëbach w gôdkach: anielsczi, miemiecczi ë polsczi moze sa dodôwac do unizszjich kategorëjach: Please submit here sites in Cassubian(Kashubian) only. Sites about Cassubian region in English, German or Polish, should be added to: Prosimy w dodawanie tutaj tylko stron po kaszubsku. Strony o Kaszubach po angielsku, niemiecku i polsku można dodawać do poniższych kategorii: Regional: Europe: Poland: Voivodships: Pomorze World: Deutsch: Regional: Europa: Polen: Ostpommern World: Polska: Regionalne: Pomorze
Starne co tikają spòlëzna - nie le kaszëbską, równak w jãzëku kaszëbsczim.
Organizacëje, pòlitika, religijô, prawò, zdrëszëna.
Proseme dodôwac tuwo blós starne po kaszëbsku. Starne o Kaszëbach w gôdkach: anielsczi, miemiecczi ë polsczi moze sa dodôwac do unizszjich kategorëji:

Please submit here sites in Cassubian(Kashubian) only. Sites about Cassubian region in English, German or Polish, should be added to:

Prosimy w dodawanie tutaj tylko stron po kaszubsku. Strony o Kaszubach po angielsku, niemiecku i polsku można dodawać do poniższych kategorii:

Regional: Europe: Poland: Voivodships: Pomorze World: Deutsch: Regional: Europa: Polen: Ostpommern World: Polska: Regionalne: Pomorze

Proseme dodôwac blós starne po kaszëbsku. Starne o Kaszëbach w gôdkach: anielsczi, miemiecczi ë polsczi moze sa dodôwac do unizszjich kategorëjach: Please submit here sites in Cassubian(Kashubian) only. Sites about Cassubian region in English, German or Polish, should be added to: Prosimy w dodawanie tutaj tylko stron po kaszubsku. Strony o Kaszubach po angielsku, niemiecku i polsku można dodawać do poniższych kategorii: Regional: Europe: Poland: Voivodships: Pomorze World: Deutsch: Regional: Europa: Polen: Ostpommern World: Polska: Regionalne: Pomorze
Prosëmé dodôwac blós starnë pò kaszëbskù. Starne o Kaszëbach w gôdkach: anielsczi, miemiecczi ë pòlsczi mòże sã dodôwac do ùniższëch kategòrëjów:

Please submit here sites in Cassubian(Kashubian) only. Sites about Cassubian region in English, German or Polish, should be added to:

Prosimy o dodawanie wyłącznie stron w języku kaszubskim. Strony o Kaszubach po angielsku, niemiecku i polsku prosimy zgłaszach do poniższych kategorii:

Regional: Europe: Poland: Voivodships: Pomorze

World: Deutsch: Regional: Europa: Polen: Ostpommern

World: Polska: Regionalne: Pomorskie