Kategorija obuhvaća tematiku brojeva i varijabli koje služe za rješavanje svakodnevnih (i ne baš svakodnevnih) problema.