Biologija = Znanost o životu. Kategorija je obuhvaća web stranice koje pokrivaju tematiku botanike, zoologije, mikrobiologije, biokemije, genetike, i ekologije. Neka područja biologije su blisko povezana uz medicinu, agronomiju i biotehnologiju.
Ekologija je dio znanosto koji se bavi međusobnim odnosima organizama i njihovom okolinom.