Kategorija je predviđena za web strancie posvećene medicini u širem smislu.
Kategorija je predviđena za web stranice bolnica i klinika. Bolnice i klinike su mjesta gdje bolesni i ozljeđeni ljudi mogu dobiti adekvatnu pomoć i medicinsku brigu.