Kategorija je predviđena za web stranice vezane uz zdravlje, ljepotu i zdravu prehranu na hrvatskom jeziku.

Upute za prijavljivanje stranica u ovu kategoriju:

  • Prijavljena stranica mora biti završena. Stranice ''u izradi'' ne upisujemo u direktorij!
  • Naslov i opis stranice napišite na hrvatskom jeziku.
  • Sadržaj stranica koju prijavljujete mora biti obavezno na hrvatskom jeziku (može biti i na nekom drugom jeziku uz hrvatski). Ukoliko je vaša stranica na engleskom jeziku, molimo vas da je prijavite u Regional/Europe/Croatia kategoriju.
  • Naslov i opis stranica neka što bolje opisuju sadržaj stranica.

Molim vas da se potrudite potražiti kategoriju koja najbolje odgovara sadržaju Vaše web stranice koju želite prijaviti. Prijavljivanjem web stranica u pogrešnu kategoriju produžuje se vrijeme upisa stranica u direktorij.

Slijedeći ove napomene omogućujute brži upis prijavljenih stranica. Hvala.

Kategorija obuhvaća web stranice o raznim bolestima, stanjima i nemoćima. Uključuje informativne web stranice, organizacije, grupe podrške i osobne stranice.
Sadrži generalne informacije vezane uz organizacije, farmaceutske škole, ljekarne i ljekovima.
Kategorija je predviđena za web stranice koje pokrivaju tematiku fitnessa. teretana i pilatesa.
Kategorija obuhvaća web stranice koje pokrivaju tematiku ljepote, brige o ljepoti, kozmetici i preparatima o ljepoti.
Kategorija je predviđena za web strancie posvećene medicini u širem smislu.
Kategroija je predviđena za stranice ordinacija; stomatoloških, opće prakse, specijalista te terapeuta.
Kategorija obuhvaća web stranice koje pokrivaju tematiku raznih ovisnosti i pomoći protiv istih.
Kategorija obuhvaća web stranice vezane uz psihičko i mentalno zdravlje ljudi.