Kategorija je predviđena za fizičke galerija u Hrvatskoj, i virtualne galerije koje ne prodaju on-line.