Kategorija obuhvaća web stranice o vizualnoj umjetnosti.
Kategorija je predviđena za fizičke galerija u Hrvatskoj, i virtualne galerije koje ne prodaju on-line.
kategorija je predviđena za web stranice o kiparstvu.
Kategorija je predviđena za naslikana umjetnička djela na nekoj površini.