Kategorija je predviđena za web stranice koje pokrivaju tematiku sportskog i umjetničkog plesa.