Kazalište je imitacija i prezentacija života koju izvode glumci pred publikom.
Stranice o kazališnih predstava samostalne produkcije.
Kazališni festivali u Hrvatskoj, revijalnog i edukativnog tipa.
Hrvatske web stranice namjenjene lutkarstvu i lutkarskom kazalištu.
Hrvatski mediji namjenjeni kazalištu.
Stranice hrvatskih kazališta namjenjena djeci i mladima.