kategorija je prediđena za web stranice o scenskoj umjetnosti koja se izvodi pred publikom.
Kazalište je imitacija i prezentacija života koju izvode glumci pred publikom.
Kategorija je predviđena za web stranice koje pokrivaju tematiku sportskog i umjetničkog plesa.