Kategorija sadrži linkove na web stranice koje sadrže informacije o autorima, sakupljačima knjiga, web strancie koje pokrivaju razne žanrove ili tipove književnosti.