Kategorija je predviđena za web stranice koje pokrivaju tematiku orijentacijskog trčanja i sportske orijentacije u prostoru.