Kategorija je predviđena za web stranice koje pokrivaju tematiku šaha.