Direktorij web stranica vezanih uz privatni smještaj na hrvatskom jeziku.

Upute za prijavljivanje stranica u ovu kategoriju:

  1. Prijavljena stranica mora biti završena. Stranice ''u izradi'' ne upisujemo u direktorij!
  2. Naslov i opis stranice napišite na hrvatskom jeziku.
  3. Naslov i opis stranica neka što bolje opisuju sadržaj stranica.
  4. Ovdje neće biti objavljene stranice koje ne nude smještaj na razini cijele Hrvatske. Za pojedinačne privatne smještaje prijavite svoju web stranicu u odgovarajući lokalitet unutar regionalnog dijela direktorija.

Molim vas da se potrudite potražiti kategoriju koja najbolje odgovara sadržaju Vaše web stranice koju žečite prijaviti. Prijavljivanjem web stranica u pogrešnu kategoriju produžuje se vrijeme upisa stranica u direktorij.

Slijedeći ove napomene omogučujute brži upis prijavljenih stranica. Hvala.