Rječnici pružaju informacije o pravopisu, izgovoru, značenju, obliku i upotrebi riječi.