Kategorija je predviđena za web stranice koje pokrivaju tematiku obrazovanja, od skripti, tečajeva ili odgovra na pitanja.