Kategorija je predviđena za web stranice koje pokrivaju tematiku multimedije.