Kategorija je predviđena za web stranice koje pokrivaju linux tematiku u širem smislu.