Kategorija je predviđena za web stranice koje pokrivaju tematiku računalnog hardwera.