Kategorija o prehrani uključuje industriju i tvrtke koje proizvode i obrađuju iz životinjskih i biljnih produkata hranu za krajnju konzumaciju.