Kategorija obuhvaća web-sjedišta poslovnih subjekata koji se bave energetskim djelatnostima, zaštitom okoliša, zbrinjavanjem otpada, opskrbom vodom, odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda. Pod energetskim djelatnostima podrazumijevaju se:
- proizvodnja, prijenos, distribucija i opskrba električnom energijom
- proizvodnja, dobava, skladištenje, transport, distribucija i opskrba gorivim plinovima
- proizvodnja i skladištenje tekućih goriva (npr. nafta, naftni derivati, biogoriva)
- transport tekućih goriva naftovodima i produktovodima
- proizvodnja, distribucija i opskrba toplinskom energijom
- trgovanje, posredovanje i zastupanje na energetskom tržištu
- organiziranje energetskog tržišta Kategorija također obuhvaća strukovne udruge iz područja navedenih gospodarskih djelatnosti.
Kategorija za stranice medija koji se bave energetikom.