Kategorija Agrikultura i šumarstvo obuhvaća područje o uzgajanju biljaka i životinja, poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu.