Kategorija je predviđena za web stranice koje pokrivaju tematiku TV postaja i televizijskih emisija.