Kategorija je predviđena za web stranice koje pokrivaju tematiku radio postaja i radio emisija.