Kategorija za web-sjedišta koja iznose gledišta suprotna nekoj religiji ili duhovnosti.
Kategorija za web-sjedišta koja izražavaju neslaganje s islamom ili ga prikazuju na negativan način.
Kategorija za web-sjedišta koja izražavaju neslaganje s kršćanstvom ili ga prikazuju na negativan način.