Kategorija za web-sjedišta koje se bave katoličkim odgojem i obrazovanjem, npr. stranice katoličkih vrtića, škola i fakulteta.