Kategorija za web-sjedišta o Katoličkoj Crkvi i katoličkoj vjeri. Pod Katoličkom Crkvom misli se na sve mjesne crkve koje su u jedinstvu s Papom.
Kategorija za web-sjedišta katoličkih biskupija, nadbiskupija i biskupskih konferencija (na hrvatskom jeziku).
Ova kategorija obuhvaća web-sjedišta koja nude:
- forume (javne rasprave) s katoličkom tematikom
- chat (razgovor uživo) za katolike
Kategorija za web-sjedišta o katoličkoj vjeri namijenjene za djecu (do 13 godina) i mladež (od 13 do 20 godina). Stranice trebaju biti napravljene tako da ih djeca mogu koristiti bez pomoći odraslih ili uz njihovu malu pomoć.
Kategorija za web-sjedišta koja se bave katoličkim hodočašćima, organiziranjem hodočašća i sl.
Kategorija za katoličke internetske portale.
Kategorija za web-sjedišta izdavačkih kuća koje pretežno objavljuju katoličku literaturu.
Kategorija za web-sjedišta koja sadrže kazala (direktorije, kataloge) s poveznicama (linkovima) na katoličke stranice.
Kategorija za web-sjedišta koja se bave tematikom liturgije u Katoličkoj Crkvi.
Kategorija za web-stranice katoličkih mailing lista.
Kategorija za web-sjedišta posvećena katoličkoj molitvi, duhovnosti, pobožnostima, duhovnim obnovama.
Kategorija za web-sjedišta raznih katoličkih medija bez obzira na to pokrivaju li oni široko područje tema ili su specijalizirani za neko uže područje.
Kategorija za katolička web-sjedišta koja se bave obiteljskim temama.
Kategorija za web-sjedišta koje se bave katoličkim odgojem i obrazovanjem, npr. stranice katoličkih vrtića, škola i fakulteta.
Kategorija za web-sjedišta organizacija, bratovština, pokreta, udruga i zajednica u Katoličkoj Crkvi koje nisu navedene u drugim podkategorijama.
Kategorija za web-sjedišta koja prikazuju život nekih istaknutih katolika, a koja se ne mogu svrstati u neke druge potkategorije.
Kategorija za web-sjedišta koja sadrže informacije koje se tiču sadašnjeg Pape ili prijašnjih papa.
Kategorija za web-sjedišta katoličkih redovničkih zajednica.
Kategorija za web-stranice o svecima Katoličke Crkve.
Kategorija za web-stranice koje donose katoličko tumačenje i studij Biblije, meditacije o dnevnim misnim čitanjima i sl.
Kategorija za web-stranice koje se bave katoličkom teologijom.
Kategorija za web-sjedišta koja sadrže informacije o katoličkoj religijskoj umjetnosti: učenje, povijest, autore, i dr.
Kategorija za web-sjedišta katoličkih župa, dekanata, misija i svetišta na hrvatskom jeziku. Radi lakšeg snalaženja napravljena je geografska podjela.