Kategorija za web-sjedišta koje se odnose na vjeru u Isusa Krista, kršćanske zajednice (mjesne crkve), življenje vjere, Bibliju.
Kategorija za web-sjedišta koja sadrže on-line Bibliju, studij Biblije, pomagala za studij Biblije, i ostalo što se tiče kršćanske Biblije (bez obzira na kršćansku denominaciju).
Kategorija za web-sjedišta o Katoličkoj Crkvi i katoličkoj vjeri. Pod Katoličkom Crkvom misli se na sve mjesne crkve koje su u jedinstvu s Papom.