Kategorija za web-sjedišta organizacija i udruga koje se bave istraživanjem povijesti.