אוניברסיטאות בארץ ושלוחות של אוניברסיטות זרות. אתרי סטודנטים הרלוונטים לאחת האוניברסיטאות.
יש לשים לב שגם אם האוניברסיטה בארץ, יש לכלול אותה כאן רק אם האתר שלה הוא בעברית.
שלוחות של אוניברסיטאות זרות, ואתרים עבריים המציעים אפשרות ללמוד בחו"ל