אתרים המיועדים לשיחה ודיונים על גבי האינטרנט (פורומים ודומיהם)
קטגורית דיונים מיועדת לאתרים הכוללים תשתיות שיחה (כמו פורומים) בנושאים רבים. פורומים העוסקים בנושא מסוים יש לשלוח לקטגוריה המתאימה.