Ιατρικοί σύλλογοι & Εταιρείες με ιστοσελίδες στην Ελληνική γλώσσα.
Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται αποκλειστικά επιστημονικοί και επαγγελματικοί ιατρικοί σύλλογοι & Εταιρείες (με συμμετοχή ιατρών). Σύλλογοι ασθενών και άλλων επαγγελματιών υγείας, καταχωρούνται στις αντίστοιχες κατηγορίες (για ασθενείς στις ασθένειες). Σύλλογοι οι οποίοι αφορούν μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας (πχ ένα νομό), καταχωρούνται στα τοπικά και τον αντίστοιχο νομό.