Η κατηγορία Κοινωνία καλύπτει θέματα που ασχολούνται με την ανθρώπινη αλληλεπίδραση,
την ανθρώπινη σκέψη, τις εικασίες, και τις προσδοκίες των ανθρώπων για τον κόσμο στον οποίο ζουν.
Η κατηγορία αυτή καλύπτει θέματα που αφορούν άμεσα τους ανθρώπους, όπως Ανθρωποι, Ειδικές Ανάγκες.
Καλύπτει επίσης τις εγγενείς εμπειρίες στην ύπαρξη του ανθρώπου, όπως η σεξουαλικότητα, ο θάνατος, οι επιλογές στον τρόπο ζωής.

Η κατηγορία Κοινωνία καλύπτει τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους σε θέματα όπως σχέσεις, ακτιβισμός,
εργασία, στρατός, πολιτική, δίκαιο, κυβέρνηση και οργανισμοί.
Καλύπτει την αντίληψη και κατανόηση των ανθρώπων σχετικά με το σύμπαν στο οποίο ζουν και τη σχέση τους με τον χρόνο.

Πολλά άλλα μεγάλα τμήματα του καταλόγου έχουν κατηγορίες που σχετίζονται με την κοινωνία.
Για παράδειγμα, οι κατηγορίες για τους ανθρώπους που είναι σημαντικοί για την κοινωνία, κυρίως λόγω της συνεισφοράς τους στην επιστήμη,
τις τέχνες, τον αθλητισμό, που βρίσκονται στις κατηγορίες Επιστήμη, Τέχνες, Αθλητικά.
Κοινωνικά θέματα που σχετίζονται με την οικογένεια είναι στο Σπίτι
Ειδήσεις για την κοινωνία είναι σε Νέα.

Παρακαλούμε ο Τίτλος της σελίδας σας να είναι όσο γίνεται ακριβής σε σχέση με το περιεχόμενό της. Ο Τίτλος να δίδεται στην ελληνική γλώσσα και σε παρένθεση στα αγγλικά. Μην παραλείπετε να δώστε μια σύντομη περίληψη για το τι περιέχει η Σελίδα σας. Σημειώστε όταν πρόκειται για θρησκευτική σελίδα, σε ποιό δόγμα ή θρησκεία ανήκει.
Αυτή η κατηγορία φιλοξενεί ιστοσελίδες που ασχολούνται με κάθε είδους κοινωνικό, πολιτικό θέμα και διαμάχη.
Παρακαλούμε μην υποβάλετε την ιστοσελίδα σας εδώ, εάν δεν καλύπτει σε βάθος και με πολύ περιεχόμενο κάποιο σημαντικό ζήτημα.
Η κατηγορία περιλαμβάνει πηγές για τον Δημόσιο Τομέα. Ιστοσελίδες σχετικές με την κυβερνησιμότητα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, καθώς και συνδέσμους σε αντίστοιχες κατηγορίες του καταλόγου.
Παρακαλούμε μην υποβάλλετε ιστοσελίδες που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, αυτές θα πρέπει να αποστέλλονται στην κατάλληλη Κατά Περιοχή κατηγορία.
Ιστοσελίδες πολιτικών, κομμάτων ή πολιτικών οργανώσεων, θα πρέπει να αποστέλλονται στην κατάλληλη Πολιτική κατηγορία.
Πληροφορίες για άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς και οτιδήποτε βοηθά στην αντιμετώπιση του προβλήματος από την κοινωνία.
Υποβάλετε ιστοσελίδες σχετικές με τα άτομα με ειδικές ανάγκες - πώς ζουν, εκπαίδευση, εργασία, παιχνίδι και ταξίδια. Επίσης υποβάλετε ιστοσελίδες με ειδήσεις αναπηρίας, μελέτες, πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία.
Η κατηγορία περιλαμβάνει ιστοσελίδες σχετικές με Ενώσεις και Συλλόγους που έχουν κοινωνικό προσανατολισμό και δράση.
Υποβάλετε ιστοσελίδες σχετικές με τα άτομα με Ενώσεις και Συλλόγους με κοινωνικό προσανατολισμό.
Η κατηγορία εστιάζει στην εργασία ως μέρος της ζωής του ανθρώπου. Η ηθική στην εργασία, ισορροπία εργασίας και οικογενειακής ζωής, επαγγελματικός προσανατολισμός.
Η θρησκεία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που περιλαμβάνει συστήματα κοινών πρακτικών, απόψεις, σύμβολα, και ηθικές αξίες.
Παρακαλούμε ο Τίτλος της σελίδας σας να είναι όσο γίνεται ακριβής σε σχέση με το περιεχόμενό της. Ο Τίτλος να δίδεται στην ελληνική γλώσσα και σε παρένθεση στα αγγλικά. Μην παραλείπετε να δώστε μια σύντομη περίληψη για το τι περιέχει η Σελίδα σας. Σημειώστε όταν πρόκειται για θρησκευτική σελίδα, σε ποιό δόγμα ή θρησκεία ανήκει.
Η κατηγορία εστιάζει στην Ιστορία ως περιγραφή της κατάστασης του ανθρώπου με βάση χρονολογικές καταγραφές, σημαντικά γεγονότα και τις αιτίες αυτών.
Ιστοσελίδες με θεματική την Ιστορία τοπικών (πόλη, χωριό) περιοχών, συνήθως καταχωρούνται στην αντίστοιχη
Κατά Περιοχή υποκατηγορία, εκτός εάν στην περιοχή συνέβει γεγονός Εθνικής σημασίας.
Η κατηγορία είναι πηγή πληροφοριών για Νομικής φύσης ιστοσελίδες, περιλαμβάνει δικηγορικά γραφεία, νομικές πληροφορίες, βασικά νομικά κείμενα, εκδόσεις και τεχνολογία στον νομικό τομέα, παροχείς νομικών υπηρεσιών.
Η κατηγορία περιλαμβάνει καταχωρήσεις μη κυβερνητικών, μη κερδοσκοπικών οργανισμών στην Ελλάδα.
Ιστοσελίδες στην ελληνική γλώσσα σχετικές με το περιβάλλον.
Η κατηγορία περιλαμβάνει ιστοσελίδες σχετικές με τις διαπροσωπικές σχέσεις.
Η κατηγορία περιλαμβάνει ιστοσελίδες σχετικές με την φιλοσοφία, τις ιστορικές της περιόδους και τα πρόσωπα που την υπηρετούν.