A relixión e o conxunto de crenzas e prácticas que atinxe ás relacións coa divindade, propio dun grupo social.
Sitios en Galego de contido relixioso.