A política é o arte, doctrina ou opinión referente o goberno dos Estados.
La categoría Sociedade/Política está destinada a acoller sitios relacionados coa práctica da ideoloxía política en xeral.
Os sitios enviados deben estar en galego. As descripcións e títulos deben ser exclusivamente nese idioma e non deben ter linguaxe comercial, e redactados en terceira persoa.
Esta categoría está destinada a acoller weblogs con contido maioritariamente político.
Para suxerir weblogs de contido xeral non enfocado expresamente a política debe facelo en World: Galego: Informática: Internet: WWW: Weblogs.