Sitios de recursos médicos e de saúde, así como asociacións e organizacións específicas da Comunidade Autónoma de Galicia.
Únicamente enviar sitios relacionados coa saúde a un nivel rexional. Sitios con interese dun área local ou ciudade de calquer tipo, deberán ser enviados á subcategoría correspondente.

Sitios sobre venda de produtos deberán ir á categoría: Top: World: Galego: Negocios

Organizacións galegas relacionadas coa saúde, a medicina, a farmacia e outras ciencias da saúde.