Provincia de Ourense, unha das catro provincias que conforman a Comunidade Autónoma de Galicia. Enlaces ós municipios da provincia que teñan presencia en Internet.
Esta categoría segue a normativa de World: Galego. Tense que ter en conta que as webs aquí incluídas teñen que ser sobre A Coruña e en galego. No caso de que a páxina sexa bilingüe, darase de alta a páxina principal, sempre e cando se atope fácilmente o vinculo do idioma galego.
Esta categoría é para sitios en galego, de caracter non comercial, relativos ao deporte, afeccións, actividades recreacionales e organizacións de interese provincial.
Grazas por remitir aquí o seu sitio. Para a súa inclusión deberá estar redactado en galego e non ter caracter comercial. Se o seu sitio é comercial, por favor remítao á categoría correspondente en Economía e Negocios.
- Non inclúa unha lista de palabras claves.
- A Descrición debe ser en galego e en oracións completas.
- Máximo de 30 palabras.
- Non remita a historia do seu sitio
- Non remita unha lista de palabras clave
- Non use todas maiúsculas ou maiúsculas intercaladas.
- Non inclúa HTML.
O seu sitio será revisado por un editor e determinarase se pertence na categoría á cal a remitiu. O título e descrición serán editados conforme a esta guía. Moitas grazas por agregar o seu sitio ao ODP e axudar a construír o maior directorio editado por humanos. O Proxecto Open Directory non é como outros directorios ou buscas na Rede. A nosa meta é proporcionarlle aos nosos visitantes sitios de alta calidade, non necesariamente, alta cantidade. Se o seu sitio non satisfai os nosos requisitos básicos, non se incluirá no Directorio. Os Humanos Fano Mellor.
Sitios sobre as actividades económicas e empresariais da provincia, incluíndo as súas industrias, consultorías, transportes, finanzas, asociacións e cámaras empresariais, buscadores de empresas, compañías e tendas.
Sitios de ámbito provincial, ou de polo menos dous Concellos.
Inclue sitios de institucións educativas provinciais, así coma recursos educativos de interese provincial.
Aquí só listaránse organizacións cuxo ámbito de actuación sexa a provincia de Ourense, ou polo menos dous Concellos.
Todo o relativo a asociacións, consellos, dereito, familia, filosofía, fundacións, xenealoxía, xente, goberno, historia, inmigración, organizacións, política, relixión, solidariedade, traballo e temas relacionados.
Non se listarán as organizacións que poidan ter relación con algunha outra categoría, por exemplo saúde, negocios, discapacitados, medios de comunicacións, tecnolóxicas e demais.
Todo recurso en outro idioma quen non sexa galego e que teña que ver con historia debe ser enviado a súa categoría correspondente.
Todo recurso en otro idioma que no sea gallego y que tenga que ver con historia debe ser enviado a su categoría correspondiente.
Resources related to history in languages other than Galician must be submitted under its corresponding category.