Todo o relativo á educación e á ensinanza na Comunidade Autónoma de Galicia.
Este nivel é o adecuado para aqueles centros que teñan ubicación en mais dun municipio. O resto deberán dirixirse á categoría municipal correspondente. Deberán estar en lingua galega.