Sitios na Rede de empresas implicadas no tema dedicadas a consultores, formación, hardware, Internet, almacenistas e distribuidores, noticias e publicacións, organizacións, seguridade e software.
Que teñan presenza, polo menos, en dous Concellos da provincia.